2015 Black Armada Exhibition

Performance details

 • Time and date:
  10 am, 20 August 2015 & 2.30 pm, 13 September 2015
 • Venue:
  Australian National Maritime Museum, Darling Harbour
 • Director:
  Vi King Lim
 • Guest artists:
  Caitlin Yeo, Aris Setyo (20 August)

Performers

20 August
Andari Anggamulia, Giles Gaskell, Tracy Kinchington, Vi King Lim, Janine Marshman, Aris Setyo, Lip Li Teh, Caitlin Yeo

Program

20 August

 1. Ladrang Wilujeng, laras slendro pathet manyura
 2. Gendhing Kocak minggah Ladrang Diradameta, laras slendro pathet nem
 3. Gendhing Gandakusuma minggah Ladrang Gandasuli kalajengaken Ketawang
  Subakastawa, laras slendro pathet sanga
 4. Bawa Pangkur, Langgam Ngimpi, laras slendro pathet sanga
 5. Ladrang Asmaradana, laras slendro pathet manyura
 6. Ayak-Ayakan Pamungkas, laras slendro pathet manyura

13 September

 1. Ladrang Slamet, laras pelog pathet lima
 2. Gendhing Dhenggung Turulare, laras pelog pathet lima
 3. Ladrang Sri Rejeki, laras pelog pathet nem
 4. Lancaran Baita Kandhas kalajengaken Ladrang Gangsaran terus Gangsaran, laras pelog
  pathet nem
 5. Lancaran Singanebah, laras pelog pathet barang
 6. Bubaran Udan Mas, laras pelog pathet barang

Images