2015 Australia Indonesia Association 70th Anniversary

Performance details

 • Time and date:
  6 pm, 3 July 2015
 • Venue:
  Wisma Indonesia, Rose Bay
 • Director:
  Vi King Lim
 • Guest artist:
  Aris Setyo

Performers

Andari Anggamulia, Farida Bolano, Roger Gilchrist, Grace Hadiwijaya, Tracy Kinchington, Vi King Lim, Janine Marshman, Christopher Sassine, Aris Setyo, Lucy Surtandi, Lip Li Teh, Terry Woronov

Program

 1. Ladrang Slamet, laras pelog pathet lima
 2. Gendhing Randhukentir minggah Ladrang Ayun-Ayun kalajengaken Ketawang Puspanjala, laras pelog pathet nem
 3. Langgam Yen Ing Tawang Ana Lintang, laras pelog pathet nem
 4. Lancaran Kebo Giro, laras pelog pathet barang